Informace a dokumenty o spolku

Název dokumentu Platnost OD Platnost DO
Stanovy spolku 10.11.2019  
Zápis z ustavujícího jednání valné hromady 10.11.2019  
Zápis z ustavujícího jednání výkonného výboru 10.11.2019  
Zápis z 2. jednání VV 28.12.2019  
Zápis z mimořádného jednání výkonného výboru 6.1.2020  
Doplněk ke stanovám spolku 6.1.2020  
Zápis ze 3. jednání VV 7.5.2020  
Zápis ze 4. jednání VV 14.5.2020  
Zápis z 5.jednání VV 2.6.2020  
Zápis z 6.jednání VV 12.6.2020  
Zápis ze 7.jednání VV 27.7.2020  
Zápis z 8. jednání VV 25.8.2020  
Zápis z 9. jednání VV 14.11.2020